Categories:

Tak. Jeszcze bardziej po kolejnych, pogłębionych spotkaniach w ramach retraetu z Mistrzem Yu i SooJin. Cykl medytacji i praktyki sundao to wyjątkowa ścieżka pogłębiania znajomości Siebie. To ćwiczenia bazujące na wschodnich tradycjach pracy z ciałem. Wykorzystujemy naszą naturalną […]