Categories:

Z A MA R T W I A N I E to najlepszy sposób utraty energii. Wielokrotnie przetestowany przez każdego z nas. Powszechnie używany, aby osłabiać i wywoływać depresję oraz inne stany chorobowe. Nie prowadzi do niczego dobrego, […]

Categories:

Tak. Jeszcze bardziej po kolejnych, pogłębionych spotkaniach w ramach retraetu z Mistrzem Yu i SooJin. Cykl medytacji i praktyki sundao to wyjątkowa ścieżka pogłębiania znajomości Siebie. To ćwiczenia bazujące na wschodnich tradycjach pracy z ciałem. Wykorzystujemy naszą naturalną […]